• 1
  • 2
  • 3
  • 4

Sesongen 2016

Fortsatt mulighet for Laksefiske på Brufoss!

Sesongen er i år utvidet til og med 9/9-2016!

Styret i Numedalslågen forvaltingslag har etter midtsesong evaluering avgjort å gjennomføre: 

Handlingsalternativ 4 (Forhåndsavtalt med Fylkesmannen - Ved mer enn 100% over gytebestandsmålet)

For sportsfiske opp for Holmfoss: To ekstra fiskeuker - Siste fiskedag 9. september

 

Oppstrøms Holmsfoss til Hvittingfoss er det innført fisketid fra 10. juni til 26. august. Laksen når vanligvis Kjærrafossen i begynnelsen av juni og til Brufoss fra siste halvdel av juni. Miljødirektoratet har vedtatt følgende begrensninger for sportsfiske i Numedalslågen i 2016. Maks 2 fisk pr. dag. Se Miljødirektoratet sine nettsider for komplett regelverk.