19 Brufosshølen

Mark og sluk. Fiskes enklest i utgangen av hølen fra øst. Man kaster da mot berget på vestsiden og lar sluken/marken få en «fluesving». Ved markfiske trengs forholdsvis tung bly for å kunne følge bunnen.

Det er også tatt fisk i selve hølen, men den er vanskeligere å fiske p.g.a. stor dybde og varierende strømmer.

Bildet under viser utgangen av hølen. Litt ned for brekket i utgangen av Brufosshølen, ligger noen store steiner som skaper fine strømmer og en god fiskeplass. Spesielt bør du være her tidlig på morgenen.