Fiskekort

Før og gjennom sesongen kan fiskekort kjøpes her på nettsidene eller ved henvendelse til Laksehytta i Brufoss.

Kjøp fiskekort på nett

Kort som kjøpes på nett kan ikke byttes, og refunderes ikke!

NB! 5-timers kortet må kjøpes i Laksehytta.

Kortpriser

5 timer kr 325
Døgnkort kr 375
Ukeskort kr 2.150
Sesongkort kr 4.000
Gul Sone (per halvdøgn) kr 375
Rød Sone (per halvdøgn) kr 375

Følgende åpningstider gjelder for Laksehytta i 2019:

DATO Klokkeslett
  • 27/8 – 30/8
  • 31/8 – 1/9
  • 2/9 – 6/9
  • 7/9 – 9/9
kl. 10:00 – 11:00 og 14:30 – 18.00

kl. 10:00 – 18:00

kl. 10:00 – 11:00 og 14:30 – 18.00

kl. 10:00 – 18:00

Viktig:
For å kunne sette tidspunkt for oppstart av 5 timers fiskekort og 24 timers døgnkort, må du kjøpe fiskekortet i Laksehytta!

Ved kjøp/ bestilling av halvdøgnskort (Gul og Rød sone) må fisker selv ta risikoen med tanke på vannstand og vær.
Betalte kort refunderes ikke, og kan ikke uten videre endres til annen dato. 
Ved vannstand over 200 kbm kan alternativ redskap benyttes eller kortet kan benyttes som døgnkort på blå sone.

Alle priser i NOK. Bevegelig fiske skal utøves på alle soner!

Sesongkortrabatt

For sesongen 2019 innrømmes alle innehavere av sesongkort 50 % reduskjon i kortpris på halvdøgnsoner.
Dette fordrer at det er ledig plass innenfor de neste 24 timer (kort kan ikke reserveres) og at kortet kjøpes i Laksehytta !

Sesongkort innehavere kan frem til 1/7 fiske gratis på halvdøgnssoner.
Dette fordrer at det er ledig plass innenfor de neste 24 timer og at kortet hentes i Laksehytta !

Ungdomsrabatt

Det gis 25 % ungdomsrabatt på alle korttyper hos Brufossfisket for fiskere fra 16 til og med 19 år for hele sesongen ved kjøp av kort i Laksehytta.

Fiskeravgift

Alle som har fylt 18 år og skal fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag, eller fiske etter nevnte arter med faststående redskap i sjøen, skal betale fiskeravgift.
Fiskeravgifta betales som årsavgift og gjelder fra 01. januar 2019 til 31. desember 2019.

Fiskeravgiften kjøper du enklest på nett eller via mobil:

Kjøp fiskeavgiften på nett her »