Sesongen 2020 – Utvidet til 9/9

NB! Fisket er utvidet for sesongen 2020
http://lagenlaks.no/nyheter/2020/Fisket%20i%20Laagen%20utvides.htm

Bestemmelser før evaluering:
Oppstrøms Holmsfoss til Hvittingfoss er det innført fisketid fra 10. juni til 26. August. Laksen når vanligvis Kjærrafossen i begynnelsen av juni og til Brufoss fra siste halvdel av juni.

Maks 2 fisk per dag. Døgnkvoten gjelder for perioden kl 24-24. 

Når kvoten er full, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote).

Dersom fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se www.lakseelver.no).
Merk at fisk ikke bør gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 grader C.

Det er kommet nye bestemmelser som ytterligere innskjerper kravet til rapportering og med strengere sanksjoner. (Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk).

Se Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag for komplett regelverk.