Sesongen 2019

Oppstrøms Holmsfoss til Hvittingfoss er det innført fisketid fra 10. juni til 26. august.
Laksen når vanligvis Kjærrafossen i begynnelsen av juni og til Brufoss fra siste halvdel av juni.

Miljødirektoratet har vedtatt følgende begrensninger for sportsfiske i Numedalslågen:

Maks 2 fisk per dag. Døgnkvoten gjelder for perioden kl 24-24.
Når kvoten er full, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote).

Dersom fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se www.lakseelver.no).
Merk at fisk ikke bør gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 grader C.

Se Miljødirektoratet sine nettsider for komplett regelverk.