Sesongen 2019

Midtsesongevaluering 2019

Sportsfisket ned for Holmfoss stoppes fra og med 23. august (siste fiskedag 22. august) og opp for Holmfoss stopp fra og med 10. september (siste fiskedag 9. September)

De tidligere Kvotebestemmelsene for sportsfiske i teksten under oppheves!

 

Oppstrøms Holmsfoss til Hvittingfoss er det innført fisketid fra 10. juni til 26. August.
Laksen når vanligvis Kjærrafossen i begynnelsen av juni og til Brufoss fra siste halvdel av juni.

Miljødirektoratet har vedtatt følgende begrensninger for sportsfiske i Numedalslågen:

Maks 2 fisk per dag. Døgnkvoten gjelder for perioden kl 24-24.
Når kvoten er full, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote).

Dersom fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se www.lakseelver.no).
Merk at fisk ikke bør gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 grader C.

Se Miljødirektoratet sine nettsider for komplett regelverk.