Camp Villaks 2017

Den 10 til 11 august i år gjennomfører Brufossfisket i samarbeid med Lardal Jeger- og Fiskelag og Norske Lakseelver en sommer camp for ungdom som har lyst til å prøve laksefiske.

Målet med Camp Villaks er at ungdom skal få en god opplevelse med laksefiske.
Det blir mye sosialt på denne campen, og deltakerne vil få mange nye venner som de senere kan dra på fisketur sammen med. Vi håper at vi gjennom Camp Villaks skal gjøre det enklere for fiske interessert ungdom å opprette et nettverk.

Det jobbes i disse dager med å gjøre alt klart for å ta imot ungdommene i begynnelsen av august. Vi opplever også stor velvilje fra næringslivet i forhold til arrangementet.

Flere sponsorer har vært meget rause med oss, og er med på å gjøre dette til en veldig hyggelig opplevelse!
Vi ønsker å gi en stor takk til:

  • Waterproof – www.waterproof.as
  • Skittfiske – www.skittfiske.no
  • Bjørns jakt og fiske – www.bjornsjaktogfiske.no
  • Villmarks & Fritidseffekter – www.villmark-fritid.no
  • Sport 1, Hvittingfoss – https://sport1.no/butikker/sport-1-hvittingfoss/
  • Kanda – www.kanda.no

Mer informasjon om Camp Villaks finner man på: http://www.campvillaks.no/