Fisket i Numedalslågen utvides!

Handlingsalternativ 4 avtalt med Fylkesmannen innføres ( Mer enn 100% over gytebestandsmålet):

  • to ekstra fiskeuker både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket
  • Sportsfisket ned for Holmfoss stoppes fra og med 23. august (siste fiskedag 22. august) og opp for Holmfoss stopp fra og med 10. september (siste fiskedag 9. september)
  • Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 33.
  • kvotebestemmelsene for flåter, mælkast og for sportfisket oppheves
  • Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kilo

Styret har nå gjennomført midtsesongevaluering for Numedalslågen. Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong.

Mer informasjon på: www.lagenlaks.no