Sesongen 2019

Midtsesongevaluering 2019

Sportsfisket ned for Holmfoss stoppes fra og med 23. august (siste fiskedag 22. august) og opp for Holmfoss stopp fra og med 10. september (siste fiskedag 9. September)

De tidligere Kvotebestemmelsene for sportsfiske i teksten under oppheves!

 

Oppstrøms Holmsfoss til Hvittingfoss er det innført fisketid fra 10. juni til 26. August.
Laksen når vanligvis Kjærrafossen i begynnelsen av juni og til Brufoss fra siste halvdel av juni.

Miljødirektoratet har vedtatt følgende begrensninger for sportsfiske i Numedalslågen:

Maks 2 fisk per dag. Døgnkvoten gjelder for perioden kl 24-24.
Når kvoten er full, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote).

Dersom fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se www.lakseelver.no).
Merk at fisk ikke bør gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 grader C.

Se Miljødirektoratet sine nettsider for komplett regelverk.

Sportsfiske i Brufoss

Brufossfisket organiserer grunneiere på begge sider av elva på de øverste 12 kilometerne av den lakseførende del av Numedalslågen.
Kjøp fiskekort på nett

Sportsfiske for folk flest

Her har vi lang tradisjon for å tilby et godt tilrettelagt og rimelig sportsfiske for allmennheten. Vårt mål er også å legge forholdene til rette for at andre enn fiskerne skal kunne oppleve naturen og dyrelivet langs elvebredden.

Noen av de beste fluefiskestrekningene i Lågen

Brufossområdet omfatter noen av de beste fluefiskestrekningene i Lågen. På enkelte steder og ved spesiell vannføring kan det være en fordel å bruke vadeutstyr. Vi har også en egen fiskeplass som er tilrettelagt for funksjonshemmede ved Lindsverklegga.

Relativ stabil vannføring gjennom mesteparten av sesongen

Fiskemulighetene varierer noe på de forskjellige plassene ettersom vannføringen endrer seg. Numedalslågen er et stort vassdrag med relativt stabil vannføring gjennom mesteparten av sesongen, men påvirkes noe av snøsmelting, nedbør og kraftproduksjon. Vannføring i området 40–140 m³/s regnes som akseptabelt, litt avhengig av hvilke redskapstyper som brukes. Numedalslågen er en «varm» elv som sjelden gir noe særlig bett før ved 10-12 grader C.

Fiskekort

Før og gjennom sesongen kan fiskekort kjøpes her på nettsidene eller ved henvendelse til Laksehytta i Brufoss.

Kjøp fiskekort på nett

Kort som kjøpes på nett kan ikke byttes, og refunderes ikke!

NB! 5-timers kortet må kjøpes i Laksehytta.

Kortpriser

5 timer kr 325
Døgnkort kr 375
Ukeskort kr 2.150
Sesongkort kr 4.000
Gul Sone (per halvdøgn) kr 375
Rød Sone (per halvdøgn) kr 375

Følgende åpningstider gjelder for Laksehytta i 2019:

DATO Klokkeslett
  • 27/8 – 30/8
  • 31/8 – 1/9
  • 2/9 – 6/9
  • 7/9 – 9/9
kl. 10:00 – 11:00 og 14:30 – 18.00

kl. 10:00 – 18:00

kl. 10:00 – 11:00 og 14:30 – 18.00

kl. 10:00 – 18:00

Viktig:
For å kunne sette tidspunkt for oppstart av 5 timers fiskekort og 24 timers døgnkort, må du kjøpe fiskekortet i Laksehytta!

Ved kjøp/ bestilling av halvdøgnskort (Gul og Rød sone) må fisker selv ta risikoen med tanke på vannstand og vær.
Betalte kort refunderes ikke, og kan ikke uten videre endres til annen dato. 
Ved vannstand over 200 kbm kan alternativ redskap benyttes eller kortet kan benyttes som døgnkort på blå sone.

Alle priser i NOK. Bevegelig fiske skal utøves på alle soner!

Sesongkortrabatt

For sesongen 2019 innrømmes alle innehavere av sesongkort 50 % reduskjon i kortpris på halvdøgnsoner.
Dette fordrer at det er ledig plass innenfor de neste 24 timer (kort kan ikke reserveres) og at kortet kjøpes i Laksehytta !

Sesongkort innehavere kan frem til 1/7 fiske gratis på halvdøgnssoner.
Dette fordrer at det er ledig plass innenfor de neste 24 timer og at kortet hentes i Laksehytta !

Ungdomsrabatt

Det gis 25 % ungdomsrabatt på alle korttyper hos Brufossfisket for fiskere fra 16 til og med 19 år for hele sesongen ved kjøp av kort i Laksehytta.

Fiskeravgift

Alle som har fylt 18 år og skal fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag, eller fiske etter nevnte arter med faststående redskap i sjøen, skal betale fiskeravgift.
Fiskeravgifta betales som årsavgift og gjelder fra 01. januar 2019 til 31. desember 2019.

Fiskeravgiften kjøper du enklest på nett eller via mobil:

Kjøp fiskeavgiften på nett her »