Sesongen 2020

Oppstrøms Holmsfoss til Hvittingfoss er det innført fisketid fra 10. juni til 26. August. Laksen når vanligvis Kjærrafossen i begynnelsen av juni og til Brufoss fra siste halvdel av juni.

Maks 2 fisk per dag. Døgnkvoten gjelder for perioden kl 24-24. 

Når kvoten er full, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote).

Dersom fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se www.lakseelver.no).
Merk at fisk ikke bør gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 grader C.

Det er kommet nye bestemmelser som ytterligere innskjerper kravet til rapportering og med strengere sanksjoner. (Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk).

Se Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag for komplett regelverk.

Sportsfiske i Brufoss

Brufossfisket organiserer grunneiere på begge sider av elva på de øverste 12 kilometerne av den lakseførende del av Numedalslågen.
Kjøp fiskekort på nett

Sportsfiske for folk flest

Her har vi lang tradisjon for å tilby et godt tilrettelagt og rimelig sportsfiske for allmennheten. Vårt mål er også å legge forholdene til rette for at andre enn fiskerne skal kunne oppleve naturen og dyrelivet langs elvebredden.

Noen av de beste fluefiskestrekningene i Lågen

Brufossområdet omfatter noen av de beste fluefiskestrekningene i Lågen. På enkelte steder og ved spesiell vannføring kan det være en fordel å bruke vadeutstyr. Vi har også en egen fiskeplass som er tilrettelagt for funksjonshemmede ved Lindsverklegga.

Relativ stabil vannføring gjennom mesteparten av sesongen

Fiskemulighetene varierer noe på de forskjellige plassene ettersom vannføringen endrer seg. Numedalslågen er et stort vassdrag med relativt stabil vannføring gjennom mesteparten av sesongen, men påvirkes noe av snøsmelting, nedbør og kraftproduksjon. Vannføring i området 40–140 m³/s regnes som akseptabelt, litt avhengig av hvilke redskapstyper som brukes. Numedalslågen er en «varm» elv som sjelden gir noe særlig bett før ved 10-12 grader C.