Første Laks Brufossfisket 2020

Vi gratulerer Håvard Tørum med årets første Brufoss laks!
Laksen på 4,8 Kg. Ble tatt på flue på Kallebergøya.

Vi gratulerer både med fisk, og sesongkort for 2021.

Midtsesongevaluering 2019

Fisket i Lågen utvides!

Handlingsalternativ 4 avtalt med Fylkesmannen innføres:
To ekstra fiske uker både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket.

Sportsfisket ned for Holmfoss stoppes fra og med 23. august (siste fiskedag 22. august) og opp for Holmfoss stopp fra og med 10. september (siste fiskedag 9. September)

Kvotebestemmelsene for sportsfiske oppheves!

Første laks Brufossfisket 2019

Vi gratulerer Jaran Bøen med årets første Brufoss laks!
Laksen på 5,7 Kg. Ble tatt på flue på Føssa.

Vi gratulerer både med fisk, og sesongkort for 2020.