Første laks Brufossfisket 2018

Vi gratulerer Vedbjørn Berg med sesongens første laks og gratis sesongkort for 2019.
Laksen ble tatt på mark og hadde en vekt på 7,5 kg.

Sesongen 2019

Oppstrøms Holmsfoss til Hvittingfoss er det innført fisketid fra 10. juni til 26. august.
Laksen når vanligvis Kjærrafossen i begynnelsen av juni og til Brufoss fra siste halvdel av juni.

Miljødirektoratet har vedtatt følgende begrensninger for sportsfiske i Numedalslågen:

Maks 2 fisk per dag. Døgnkvoten gjelder for perioden kl 24-24.
Når kvoten er full, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote).

Dersom fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se www.lakseelver.no).
Merk at fisk ikke bør gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 grader C.

Se Miljødirektoratet sine nettsider for komplett regelverk.