02 Skomakerhølen

Skomakerholen

Denne hølen er i hvert fall 15 meter dyp og det står alltid fisk her. Imidlertid er det nok lettere å få ”tak på” fisken i nedkant av hølen hvor det blir grunnere. Renna ut av hølen går på østsiden. Det er mulig å fiske med flue på en kort strekning her på lite vann. Man vader da ut på grunna fra vest. For øvrig er dette området best egnet for fiske fra båt.

Parkering for fiske SKAL foregå på opparbeidet plass på fylkesgrense !
Det også opparbeidet egen sti til fiskeplass ved skilt plassert ved garasje !

PARKERING FORBUDT I PRIVAT GÅRDSVEI / GÅRDSPLASS

NB !

  • Bruk av båt er kun tillatt i båtsoner
  • Bruk av motor er ikke tillatt på Brufossfisket strekning

 

Se kart over fiskeplasser