15 Stutestein

Viktig informasjon!
Vest siden av lågen er forbeholdt privat fiske.
Denne siden /delen er ikke med i Brufossfisket – Vis hensyn!

God mark og slukplass.

 

Se kart over fiskeplasser