18 Brekket

Brekket fiskes fra østsiden av Lågen med mark og sluk.

«Kjeller´n» ligger midt i fossefallet. På 200-400 m3 dannes det en kulp som har gitt mye fisk på mark opp gjennom tida, på stor vannføring.

 

Se kart over fiskeplasser