19 Brufosshølen

NB!
Brufosshølen er en plass det er utfordrende å gjennomføre bevegelig fiske.
Vi oppfordrer til god dialog mellom fiskerne, og at det utvises smidighet ved praktisk gjennomføring av fisket!

Ref. regelverk for bevegelig fiske:
«På steder som ikke lar seg fiske bevegelig, skal fisker vike plassen etter maksimum 1 time»

 

Brufosshølen er en typisk plass for mark og sluk.
Fiskes enklest i utgangen av hølen fra øst. Man kaster da mot berget på vestsiden og lar sluken/marken få en «fluesving».
Ved markfiske trengs forholdsvis tung bly for å kunne følge bunnen.

Det er også tatt fisk i selve hølen, men den er vanskeligere å fiske p.g.a. stor dybde og varierende strømmer.

Bildet under viser utgangen av hølen. Litt ned for brekket i utgangen av Brufosshølen, ligger noen store steiner som skaper fine strømmer og en god fiskeplass. Spesielt bør du være her tidlig på morgenen.

 

Se kart over fiskeplasser