Sesongen 2023

Oppstrøms Holmsfoss til Hvittingfoss er det innført fisketid fra 1. juni til 24. august.
Eventuell utvidelse kan skje etter midtsesongevaluering, med utvidelse til 31. august.
Laksen når vanligvis Brufoss i første halvdel av juni.

Maks 2 fisk per dag. Døgnkvote gjelder for perioden kl. 24-24. Eventuell opphevet døgnkvote kan skje etter midtsesongevaluering.

Når kvoten er full, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote).

Dersom fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se www.lakseelver.no).
Merk at fisk ikke bør gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 grader C.

Det er kommet nye bestemmelser som ytterligere innskjerper kravet til rapportering og med strengere sanksjoner. (Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk).

Fiske i sidevassdrag er ikke tillatt for uten i Hagnesvassdraget.

Se Miljødirektorates sider for for komplett informasjon og regelverk.