Midtsesongevaluering 2018

Ingen endringer i fiskeregler eller fisketid for inneværende sesong!

Med bakgrunn i den ekstraordinært lave vannføringen og høye vanntemperaturen, har styret valgt en nøktern, avventenede holdning og viderfører eksisterende fiskeregler. Disse finner du her.

Vi minner om at gjenutsetting av fisk ikke skal skje med de høye vanntemperaturene vi har nå. Dette både p.g.a. høy risiko for infeksjon i krokskader og direkte død pga oksygenmangel. Syk og død fisk øker smittepresset i vassdraget.

Vi minner av samme årsak også om kravet om desinfisering.

Mer informasjon: http://www.lagenlaks.no