Midtsesongevaluering 2020

Fisket i Lågen utvides!

Handlingsalternativ 4 avtalt med Fylkesmannen innføres:
To ekstra fiske uker både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket.

Sportsfisket ned for Holmfoss stoppes fra og med 23. august (siste fiskedag 22. august) og opp for Holmfoss stopp fra og med 10. september (siste fiskedag 9. September)

Kvotebestemmelsene for sportsfiske oppheves!

http://lagenlaks.no/nyheter/2020/Fisket%20i%20Laagen%20utvides.htm