Viktig info vedørende trening før sesong

Ved trening og test av fiske utstyr før sesong ber vi om at:

  • Dette begrenses til nærområdet i Brufoss
  • Dette gjøres i full åpenhet og godt synlig
  • Man gjerne varsler vakt/ oppsyn eller sender en e-post til post@brufoss.no
  • Utstyr dessinfiseres og behandles på samme måte som ved ordinært fiske
  • Man selvsagt ikke benytter krok som muliggjør fangst