Forvaltning

Vi ønsker å være tydelige på at det er styret som i offentlighet uttaler seg på vegne av rettighetshaverne i Brufossfisket.
Brufossfisket ønsker ikke usaklige debatter i sosiale medier og i det offentlige rom.
De henvendelser og diskusjoner som gjelder forvaltning, gjøres via representanter i forvaltningslaget.

Numedalslågen forvaltningslag, er et organisert fellesskap mellom fiskerettshaverne i Lågen hovedløp i kommunen Larvik og Kongsberg fra munningen i Larvik og nord til demningen i Hvittingfoss.

Laget sørger for en felles forvaltning av fiskeressursene, og skal i sitt arbeid tilgodese medlemmenes interesser gjennom en langsiktig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget.