Har du lyst på en skikkelig Lågapram av den gode gamle typen?

Nå kan det bli en mulighet til å bygge din egen pram.
Historielaga i Hedrum og Lardal vurderer å holde kurs i prambygging i løpet av høsten og vinteren.
I første omgang kartlegger de interessen.
Dersom du er intressert: ta kontakt med Per Øyvind Berg på telefon 95 19 14 41 / perberg5@hotmail.com for mer info.