Forvaltning

Vi ønsker å være tydelige på at det er styret som i offentlighet uttaler seg på vegne av rettighetshaverne i Brufossfisket.
Brufossfisket ønsker ikke usaklige debatter i sosiale medier og i det offentlige rom.
De henvendelser og diskusjoner som gjelder forvaltning, gjøres via representanter i forvaltningslaget.

Numedalslågen forvaltningslag, er et organisert fellesskap mellom fiskerettshaverne i Lågen hovedløp i kommunen Larvik og Kongsberg fra munningen i Larvik og nord til demningen i Hvittingfoss.

Laget sørger for en felles forvaltning av fiskeressursene, og skal i sitt arbeid tilgodese medlemmenes interesser gjennom en langsiktig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget.

Første laks Brufossfisket 2021

Vi gratulerer Per Magnus Næss med årets første Brufoss laks!
Hann laksen på 9,4 Kg. Ble tatt på wobbler på blå sone.

Vi gratulerer både med fisk, og sesongkort for 2021.

Viktig info vedørende trening før sesong

Ved trening og test av fiske utstyr før sesong ber vi om at:

  • Dette begrenses til nærområdet i Brufoss
  • Dette gjøres i full åpenhet og godt synlig
  • Man gjerne varsler vakt/ oppsyn eller sender en e-post til post@brufoss.no
  • Utstyr dessinfiseres og behandles på samme måte som ved ordinært fiske
  • Man selvsagt ikke benytter krok som muliggjør fangst