Viktig info vedørende trening før sesong

Ved trening og test av fiske utstyr før sesong ber vi om at:

  • Dette begrenses til nærområdet i Brufoss
  • Dette gjøres i full åpenhet og godt synlig
  • Man gjerne varsler vakt/ oppsyn eller sender en e-post til post@brufoss.no
  • Utstyr dessinfiseres og behandles på samme måte som ved ordinært fiske
  • Man selvsagt ikke benytter krok som muliggjør fangst

 

Midtsesongevaluering 2020

Fisket i Lågen utvides!

Handlingsalternativ 4 avtalt med Fylkesmannen innføres:
To ekstra fiske uker både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket.

Sportsfisket ned for Holmfoss stoppes fra og med 23. august (siste fiskedag 22. august) og opp for Holmfoss stopp fra og med 10. september (siste fiskedag 9. September)

Kvotebestemmelsene for sportsfiske oppheves!

http://lagenlaks.no/nyheter/2020/Fisket%20i%20Laagen%20utvides.htm

Første Laks Brufossfisket 2020

Vi gratulerer Håvard Tørum med årets første Brufoss laks!
Laksen på 4,8 Kg. Ble tatt på flue på Kallebergøya.

Vi gratulerer både med fisk, og sesongkort for 2021.