Midtsesongevaluering 2021

Handlingsalternativ 4 (over 130% gytemåloppnåelse) som avtalt med Statsforvalteren innføres:

  • En ekstra fiskeuke både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket
  • For sportsfisket fra munningen og til Holmfoss blir dermed siste fiskedag 15. august, og opp for Holmfoss blir siste fiskedag 31. august.
  • Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 32. Ingen utvidelse for drivgarn.
  • Kvotebestemmelsene for flåter, mælkast og for sportfisket oppheves.
  • Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kg.

Mer informasjon på www.lagenlaks.no

Forvaltning

Vi ønsker å være tydelige på at det er styret som i offentlighet uttaler seg på vegne av rettighetshaverne i Brufossfisket.
Brufossfisket ønsker ikke usaklige debatter i sosiale medier og i det offentlige rom.
De henvendelser og diskusjoner som gjelder forvaltning, gjøres via representanter i forvaltningslaget.

Numedalslågen forvaltningslag, er et organisert fellesskap mellom fiskerettshaverne i Lågen hovedløp i kommunen Larvik og Kongsberg fra munningen i Larvik og nord til demningen i Hvittingfoss.

Laget sørger for en felles forvaltning av fiskeressursene, og skal i sitt arbeid tilgodese medlemmenes interesser gjennom en langsiktig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget.