Midtsesongevaluering 2021

Handlingsalternativ 4 (over 130% gytemåloppnåelse) som avtalt med Statsforvalteren innføres:

  • En ekstra fiskeuke både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket
  • For sportsfisket fra munningen og til Holmfoss blir dermed siste fiskedag 15. august, og opp for Holmfoss blir siste fiskedag 31. august.
  • Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 32. Ingen utvidelse for drivgarn.
  • Kvotebestemmelsene for flåter, mælkast og for sportfisket oppheves.
  • Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kg.

Mer informasjon på www.lagenlaks.no

Forvaltning

Vi ønsker å være tydelige på at det er styret som i offentlighet uttaler seg på vegne av rettighetshaverne i Brufossfisket.
Brufossfisket ønsker ikke usaklige debatter i sosiale medier og i det offentlige rom.
De henvendelser og diskusjoner som gjelder forvaltning, gjøres via representanter i forvaltningslaget.

Numedalslågen forvaltningslag, er et organisert fellesskap mellom fiskerettshaverne i Lågen hovedløp i kommunen Larvik og Kongsberg fra munningen i Larvik og nord til demningen i Hvittingfoss.

Laget sørger for en felles forvaltning av fiskeressursene, og skal i sitt arbeid tilgodese medlemmenes interesser gjennom en langsiktig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget.

Første laks Brufossfisket 2021

Vi gratulerer Per Magnus Næss med årets første Brufoss laks!
Hann laksen på 9,4 Kg. Ble tatt på wobbler på blå sone.

Vi gratulerer både med fisk, og sesongkort for 2021.