Midtsesongevaluering 2022

Oppsummering  av handlingsalternativ 4 (over 130% gytemåloppnåelse) som avtalt med Statsforvalteren:

  • En ekstra fiskeuke både for kulturhistoriske fisker og sportsfisket
  • For sportsfisket fra munningen og til Holmfoss blir dermed siste fiskedag 15. august, og opp for Holmfoss blir siste fiskedag 31. august.
  • Kulturhistorisk fiske t.o.m. uke 32. Ingen utvidelse for drivgarn.
  • Kvotebestemmelsene for flåter, mælkast og for sportfisket oppheves.
  • Kulturhistoriske innretninger med 400 kg kvote får økt kvote til 600 kg.

Mer informasjon på www.lagenlaks.no

Lågaprammane – infomøte om kurs

Hva er status i historielagas arbeid med lågaprammer, og hva vil et kurs i å lage prammer inneholde?  

Dette blir tema på et åpent møte onsdag 25. november klokken 19.00, i Bryggerhuset på Klokkergården.
For den som kan tenke seg en lågapram til eget bruk vil et kurs i å bygge den sjøl være avgjørende.
Denne kvelden går vi gjennom hva kurset skal inneholde, litt om framgangsmåten og hva slags verktøy som trengs.
Målet er at deltakerne enten får sin egen, ekte pram, eller er med for å lære å bygge en.
Snart etter informasjonskvelden trenger vi bindende påmeldinger til kurs.