Vannføring for Bruhaug

Målepunkt ca. 8 mil nord for Brufoss. (Normalt er vannføring noe høyere i Brufoss)