Vannføring i Holmfoss

Målepunkt ca 2,5 mil sør for Brufoss. (Normalt er vannføring noe lavere i Brufoss)

Vannføring for Bruhaug

Målepunkt ca. 8 mil nord for Brufoss. (Normalt er vannføring noe høyere i Brufoss)